ห้องประชุมสัมมนา Puri Bagus

ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของรีสอร์ท เหมาะสำหรับจัดประชุม สังสรรค์หมู่คณะ

    ห้องประชุมขนาดเล็ก   Puri Bagus
    • แบบ Class room   รองรับได้    20 - 30 คน
    • แบบ Theatre          รองรับได้    20 - 40 คน
   
    พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เวที เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์-สกรีน