การสำรองห้องพัก

• สำรองและสอบถามห้องพักผ่านโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
เบอร์โทร 0-2930-0658, 08-1846-6768
• การสำรองห้องพักผ่านทางอีเมล  villakpm@gmail.com และโปรดระบุ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รูปแบบห้องและวันที่สนใจเข้าพัก
• หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักว่างจากเจ้าหน้าที่แล้ว ทางรีสอร์ทจะส่งใบยืนยันการสำรองห้องพักผ่านทางอีเมล หรือทางแฟกซ์
• จากนั้น กรุณาโอนเงินชําระค่าห้องพักเต็มจํานวนภายในวันและเวลาที่กําหนด หลังจากได้รับอีเมลหรือแฟกซ์
• ส่งใบสลิปโอนเงินผ่านทางแฟกซ์หรืออีเมล เพื่อยืนยันการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองห้องพัก
• เจ้าหน้าที่จะส่งใบยืนยันการโอนเงินชำระค่าห้องพัก ที่ประทับตรายืนยันการรับจองห้องพักกลับไปให้ท่านอีกครั้ง  และกรุณานำใบยืนยันดังกล่าวมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ต้อนรับในวันเข้าพัก

การชำระเงิน

• รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (ไม่รับบัตรเครดิต)

กรณีแจ้งยกเลิกหรือลดจำนวนวันเข้าพัก

 • วิลล่าเขาแผงม้าขอสงวนสิทธิ์ การยกเลิกห้องพักและไม่คืนเงินทุกกรณี
 • การเลื่อนวันเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 10 วัน สามารถใช้สิทธิ์การเลื่อนได้ 60 วัน
 • กรณีขอเลื่อนวันเข้าพักสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ในกรณีไม่แสดงตนในการเข้าพัก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน

กฎระเบียบการเข้าพัก

• เช็คอินหลัง 14.00 น.  เช็คเอาท์ 12.00 น.
• ในกรณีที่จะเข้าพักหลังเวลา 17.00 น. กรุณาแจ้งล่วงหน้า
• อาหารเช้าบริการในช่วงเวลา 07.30-10.00 น.

การนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
• สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ เฉพาะพันธุ์เล็กที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 5 กิโลกรัม และพักร่วมไม่เกินห้องละ 2 ตัวเท่านั้นคิดค่าบริการ 500 บาท/ตัว/คืน

ข้อห้าม
• ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในรีสอร์ท เว้นแต่ชุดบาร์บีคิวจากทางรีสอร์ทเท่านั้น